Tag Archives: kỹ thuật in lụa trên giấy thủ công

In nổi trên in thiệp cưới bằng phương pháp in lụa
Trên các sản phẩm in, điển hình nhất là các mẫu thiệp cưới thường bạn sẽ bắp gặp những họa tiết, hình ảnh hay ký tự được in nổi