Thẻ: quy cách của giấy in tem nhãn dựa vào số lượng